Dřevěné
panely

Dřevostavba jako skládačka

Energeticky úsporné dřevostavby, takzvané pasivní domy rychle vystavěné na základové desce, to je trend posledních let. Nejde přitom o žádné náhražky klasických zděných domů. Co do odolnosti, trvanlivosti, tepelně izolačních vlastností i požární odolnosti se jedná o plnohonotné domy. Mnohdy svými vlastnostmi dokonce předčí zděné stavby.

Stavba pomocí dřevěných panelů je takzvaně "suchá metoda" výstavby. Nosné stěny se postaví neuvěřitelně rychle a v podstatě bez ohledu na roční období. Všechny stěnové dílce jsou předem připraveny v zastřešené hale dodavatele. Na místě stavby dochází jen k montáži. To zkracuje dobu montáže nosné konstrukce dřevostavby na absolutní minimum.

Výhodou stěnových dílců navrhovaných a vyráběných společností KASPER CZ je mimo jiné možnost dodávky křížem lepených desek (CLT) s jednou či dvěma pohledovými stěnami bez nutnosti jakýchkoli dodatečných povrchových úprav. 

 

 

 

» Pokračovat ve čtení

Výhody stěnových dílců

Dřevěné panely slouží k výstavbě nejen nosních zdí, ale lze je využít uniformně na celou nosnou část stavby domu. Stěny, stropy, zastřešení

Výhody stavby domu pomocí stěnových dílců jsou především:

"Suchá“ výstavba v podstatě bez klimatických omezení. Je možné stavět i v zimě. 

Vysoká míra prefabrikace - za kvalitu jednotlivých dílců i celé stavby ručí dodavatel. Nikoliv tesař, který je zrovna na místě.

Rychlá montáž. V místě stavby se provádí jen sestavení celé stavebnice.

Možnost splnění požadavků na přírodní charakter a estetiku prostředí.

 

» Pokračovat ve čtení

Postup výstavby

Při stavbě dřevostavby technologií nosných stěnových dílců postupuje stavbník v těchto krocích.

1) Vytvoření projektu

Architekt a projektant vypracují projekt domu. Ideálně ve spolupráci s dodavatelem stavby, který doporučí pro zvolený typ stavby materiál, technologii. Na základě projektu je navrženo ve specializovaném software konkrétní řešení prvků dřevostavby, vše podpořeno statickým výpočtem.

2) Realizace základové desky

Podle projektu jsou provedeny zemní práce, přívod inženýrských sítí na pozemek, výkop základů a vylití betonové základové desky.

3) Prefabrikace dílů podle projektu

Paralelně s bodem 2) probíhá v továrně dodavatele dřevostavby kompletace dílců. Vše je pečlivě označeno podle stavebního projektu a následně převezeno na místo stvaby. 

4) Montáž nosných prvků dřevostavby

Na řadu přicházejí tesaři. Z prefabrikovaných dílů jsou v krátké době sestaveny nosné konstrukce domu. Stěnové dílce jsou pečlivě pospojovány, jsou osazeny stropní nosné konstrukce, krovy a střešní dílce. Stavba je připravena k následným dvěma krokům.

5) Tepelná izolace, inženýrské sítě

Instalace rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, plynu, anténních a síťových kabelů. Následně zaizolování stavby tepelně izolačním systémem (například stříkaná izolační pěna). 

6) Zakrytí, finalizace interiéru

Překrytí tepelné izolace ve vnitřních prostorách pohledovými vrstvami či venkovní fasádou při izolace zvenku. Zapojení spotřebičů a stěhování :-)

Celý proces lze provést během několika týdnů. 

» Pokračovat ve čtení

Příklady

Výhody stavby pomocí stěnových nosních dílců již byly popsány výše. Každoročně jsou společností KASPER CZ v České republice realizovány desítky dřevostaveb tímto rychlým montážním postupem za nízkou cenu. Nechte se inspirovat:

Administrační budova KASPER CZ

Some description

 

Rodinný dům Libovice

Some description

 

Rodinný dům Malá Úpa

Some description

Další reference naleznete na stránce Kasper CZ

» Pokračovat ve čtení